Przekaż 1%

Jeden procent

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz klubu, wystarczy wypełnić odpowiednio swój formularz PIT:

  • W polu Numer KRS należy wpisać numer organizacji pożytku publicznego - w tym wypadku Fundacji Studenckiej "Młodzi-Młodym": 0000270261
  • W polu Cel szczegółowy należy wpisać: KS SOKÓŁ Wręczyca Wielka 2002
  • Do uzupełnienia pozostaje pole Wnioskowana kwota - wypełnia się je według wyliczeń - oraz postawienie krzyżyka w polu Wyrażam zgodę.