O klubie

Idea powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego

     Uczniowski Klub Sportowy Sokół Wręczyca, założony przy Klubie Sportowym Sokół Wręczyca Wielka oraz Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej, to inicjatywa osób, którym na sercu leży rozwój sportowy młodych mieszkańców naszej Gminy.

     Wzorem największych klubów w naszym Kraju oraz za granicą, podążając za najlepszymi, zdecydowaliśmy się na stworzenie Organizacji, która realizować będzie zadania krzewienia kultury fizycznej i zdrowia wśród Dzieci i Młodzieży. W porozumieniu z Klubem Sportowym Sokół, UKS będzie zajmować się szkoleniem i wychowywaniem drużyn młodzieżowych odciążając w ten sposób zarząd tego Klubu. Pozwoli to na jeszcze lepsze skupienie się poszczególnych Klubów na realizacji zadań Statutowych.

     Ponadto forma, jaką przyjęła nasza Organizacja - Uczniowski Klub Sportowy - jasno wskazuje, że chcemy ściśle współpracować z innymi organizacjami publicznymi, a przede wszystkim Szkołą oraz Przedszkolem. Naszym celem jest wychowanie młodego człowieka poprzez uczciwą rywalizację sportową i wykreowania u każdego świadomości zdrowego trybu życia. Każdy członek UKS będzie mógł rozwijać swoje pasję poprzez udział w treningach, rozgrywkach ligowych, Turniejach czy Obozach. Aktywność w zajęciach pozalekcyjnych, jakie będziemy oferować są dużo lepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu niż gry komputerowe czy zadzieranie z prawem.

     Chcemy, aby każdy młody mieszkaniec naszej Gminy miał alternatywę do tego by rozwijać swój talent. Zrealizuj swoje marzenia...

 

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół" Wręczyca

Prezes: Mateusz Koćwin

V-ce prezes Skarbnik: Jurand Bień

V-ce prezes Sekretarz: Kamil Strzelczyk

 Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego do pobrania w zakładce "Pliki"

 

Dane klubu

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Wręczyca

ul. Sportowa 2
42-130 Wręczyca Wielka

 Numer rachunku bankowego:

66 8249 0001 2001 0005 4335 0001

Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej
ul. Sportowa 1 42-130 Wręczyca Wielka

Herb (możliwość pobrania):

Herb UKS - pobierz