Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

22 Czerwca w Czwartek o godzinie 20:00 w Sali konferencyjnej Klubu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze UKS Sokół Wręczyca...

Realizując postanowienia Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół Wręczyca informujemy, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu odbędzie się w dniu 22.06.2017 (tj. czwartek) w I terminie o godzinie 20.00 (z wymaganym quorum) lub w II terminie o godzinie 20.30 (bez względu na ilość członków) w sali konferencyjnej budynku Klubu Sportowego Sokół Wręczyca ul. Sportowa 2 z następującym porządkiem obrad:

 1. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
 2. Przywitanie członków i zaproszonych gości
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

Przedstawienie planu zebrania

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w roku 2016 r.
 2. Sprawozdanie Skarbnika Klubu z działalności finansowej klubu w 2016 r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 oraz całą kadencję Zarządu
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 5. Podjęcie uchwał
 6. Podziękowania za pracę na rzecz klubu
 7. Zapytania i wolne wnioski

 

 1. CZĘŚĆ WYBORCZA
 2. Ustalenie formy głosowania
 3. Wybór 3 – osobowej Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej
 4. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu i głosowanie
 5. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu i głosowanie
 6. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej i głosowanie
 7. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
 8. Zakończenie zebrania

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież